ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a Pannon-Work az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán miként kezeli a tagok, leendő tagok, illetve volt tagokszemélyes adatait.

I. KI AZ adatkezelő?

A Pannon-Work részéről

Az iskolaszövetkezeti tagsággal kapcsolatos személyes adatok kezelője elsődlegesena Pannon-Work Iskolaszövetkezet (székhely: 9026 Győr, Egyetem tér 1., cégjegyzékszám: 08-02-001732, adószám: 13577634-2-08).

Mivel azonban a Pannon-Work vállalkozáscsoport mindenkori tagjai közösen tartanak fenn honlapot, ügyfélszolgálati irodákat, részben közös infrastruktúrát használnak, és a Pannon-Work csoport tagjai egymást segítve, kiegészítve látják el tevékenységüket, ezért a Pannon-Work Iskolaszövetkezettel együtt adatkezelőként felelnek továbbáa Pannon-Work vállalkozáscsoport mindenkori tagjai is, mint közös adatkezelők.

A Pannon-Work vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Pannon-Work) jelenlegi tagjai:

Pannon-Work Zrt., Pannon-Work Consulting Kft., Pannon Student Iskolaszövetkezet, Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet, MELÓ-CLUB Munkaszervező Szociális Szövetkezet, Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, Gamax Kft., Pannon-Work Diákmunkaszervező Kft., Telekontakt Marketing Kft., Arrabona-Work Kft., Gamaxmédia Kft., Parisatis Magyarország Kft., APT Vezetési Tanácsadó Kft.Pannon-Work Future kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, Segéd-Erő Szociális Szövetkezet,

Adatvédelmi tisztviselő: Torma Beáta

postai levelezési cím: 9027 Győr Budai u. 5/a.

e-mail postafiók: adatvedelem@pannonwork.hu

telefon: +36 96 508 000

Külső szolgáltatás teljesítése során

Amikor partnereinknél végzel munkát, a foglalkoztatásoddal kapcsolatos személyes adataid kezelésében velünk közös adatkezelő lesz az adott partner is, hiszen a foglalkoztatáshoz szükséges feladatokat a Pannon-Work és a partner egymás között megosztva teljesíti.

Velünk kötsz szerződést a munkára, de a partnernél, az ő utasításai szerint dolgozol. Mi fizetjük a béredet és teljesítjük az azzal kapcsolatos adózási kötelezettségeket, de a partner az, aki a munkaidődet nyilvántartja és tudatja velünk. Szintén a partner kötelezettsége a munkavédelmi feladatok ellátása.

Az adott partner kilétéről a munkára jelentkezésed során tájékoztatunk.

Az adatkezelő elérhetőségei

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai között és partnereinkkel létrejött megállapodások alapján a Pannon-Work Iskolaszövetkezet gondoskodik az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelést érintő tájékoztatásról és a jelen tájékoztató VI. fejezetében foglalt jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról.

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím:9027 Győr, Budai út 5/a

e-mail postafiók: adatvedelem@pannonwork.hu

telefon: 06/96 528 000

weboldal: diakmunka.pannonwork.hu , www.pannonwork.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: diakmunka.pannonwork.hu/adatkezeles

II. Az ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük a személyes adataidat?

Ahhoz, hogy diákmunkát vállalhass a Pannon-Work Iskolaszövetkezetnél tagként be kell lépned az iskolaszövetkezetbe. Meghirdetett diákmunkára jelentkezés, az iskolaszövetkezetbe történő belépés és a diákmunka elvállalása, ellátása, illetve az iskolaszövetkezetből történő kilépés céljából az alább meghatározott személyes adataidat kezeljük.

A Pannon-Work Iskolaszövetkezet a tagjaira is kiterjedő balesetbiztosítást tart fenn. A tag személyes adatainak kezelésére esetleges sérülés esetén a balesetbiztosítás érvényesítése céljából kerül sor.

Az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán 18 éven aluli tagok esetén a törvényes képviselőik személyes adatait is kezeljük a törvényes képviselői hozzájárulások begyűjtése céljából, valamint szülői bankszámlaszám megadása esetén a kifizetések teljesítése céljából.

Hogy tudsz belépni, milyen formában adhatod meg személyes adataidat?

Ha még nem találtad meg a számodra megfelelő diákmunka ajánlatot, de elszántad magad a diákmunka vállalására, kitöltheted online az előregisztrációs űrlapot vagy személyesen a jelentkezési űrlapot. Az ezeken megadott személyes adataidat abból a célból kezeljük, hogy előkészítsük a szövetkezetbe történő belépésedet, segítsünk az elképzeléseidnek megfelelő diákmunkát megtalálni.

Ha megtaláltad a számodra tetsző állást, és még nem vagy nálunk tag, akkor munkavállalás előtt az iskolaszövetkezet tagjává kell válnod. Az iskolaszövetkezetbe történő belépést személyesen bármelyik irodánkban megteheted a belépési nyilatkozat és belépési adatlap kitöltésével. A szerződéskötést meggyorsíthatod azzal, (ha korábban még nem tetted meg), hogy kitöltöd az online előregisztrációs felületet, így az irodában már a kitöltött adatlapokkal tudunk Téged fogadni.

Konkrét, meghirdetett állásokra jelentkezhetsz személyesen irodánkban, vagy a hirdetésben megadott elérhetőségeken, avagy a hirdetésen keresztül elérhető online jelentkezési űrlap segítségével. Ez esetben, ha még nem vagy tag, a munka elvállalása előtt előbb a fentiek szerint be kell lépned a szövetkezetbe, ha már tag vagy, akkor az eseti szerződés megkötése érdekében szükséges valamelyik irodánkba bejönnöd.

A tagok mely személyes adatait kezeljük a tagság kapcsán?

személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, születési név, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcím, születési hely és idő, nem, állampolgárság

tanulói/hallgatói jogviszony igazolására: diákigazolvány száma, érvényessége, tanulói/hallgatói jogviszony igazolás vagy diákigazolvány másolata, iskola neve, címe, típusa, tanulmányok kezdete, várható befejezésének időpontja

további azonosítók: TAJ szám, adóazonosító jel

belső adminisztrációs adatok: regisztrációs szám, hosszabbítási sorszám, keretmegállapodás sorszáma

tagsággal kapcsolatos további adatok: önéletrajz, jelentkezés keretében a tagok által szabadon megadott személyes adatok, aláírás, tagnyilvántartásban szereplő adatok (név, lakcím, részjegy összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja), részjegy összege, vásárlásának, visszafizetésének ténye és dátuma, külső szolgáltatásban történő közreműködésre megállapodás megkötése (partner adatai, vállalt feladatok, bér, feladat teljesítésének helye és időtartama), bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, személyi higiénés vizsgálat adatai, munkaruha, munkavédelmi felszerelés átadás-átvételi jegyzőkönyvében szereplő adatok (méret, átadás dátuma, átadott eszközök megnevezése, stb.)

bérszámfejtés: jelenléti ív (munkavégzés kezdő és befejező időpontja, időtartama), munkabér, családi adókedvezményre jogosultság ténye, jogosultság esetén NAV adatlapon szereplő személyes adatok, súlyos fogyatékosság ténye, kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele esetén az érintett NAV adatlapon szereplő személyes adatok, adóelőleg számítás módja, önadózó státusz ténye

képzettség, végzettség: tanulmányi szak, szakirány, évfolyam, képzés hossza, iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret ténye, foka, munkakör szempontjából releváns tapasztalat, képzettség

munkavállalás szempontjából releváns további adatok: „B” kategóriás jogosítvány meglétének ténye, személygépkocsi/motor/robogó tulajdonlás vagy használati jogosultság ténye, azon régiók megjelölése, ahol szívesen vállalsz munkát, azon időszakok, amikor munkavégzésre ráérsz, munkavégzés szempontjából releváns, a tagra vonatkozó feljegyzés

kapcsolattartási adatok: név, lakcím, postázási cím, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, e-mail cím

18 éven aluliak esetén törvényes képviselő vezetékneve, keresztneve, lakcíme, aláírása, általa adott hozzájáruló nyilatkozat ténye, tartalma

18 éven aluliak esetén, ha nem saját bankszámlaszámukkerül megadásra: bankszámlaszám tulajdonosának neve, bankszámla száma, tulajdonos adatkezelési hozzájáruló nyilatkozata, aláírás

munkabaleset esetén: munkabaleseti jegyzőkönyvben és mellékleteiben rögzített személyes adatok

balesetbiztosítás érvényesítése esetén: tag személyazonosító adatai, tagsági jogviszonyának adatai, sérülésre vonatkozó adatok

Az adatkezelés jogalapja

Szövetkezeti tagság, mint szerződés

Az iskolaszövetkezeti tagság létesítésével (ideértve adott diákmunkára történő jelentkezést is), teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban kezelt személyes adataidat alapvetően az iskolaszövetkezeti tagságod, mint velünk kötött, illetve megkötni tervezett szerződés (GDPR 6. cikk (1) b) pont) alapján kezeljük.

Ha a személyazonosításhoz és tanulói / hallgatói jogviszonyod igazolásához szükséges adataidat nem adod meg, akkor nem tudsz az iskolaszövetkezet tagjává válni, illetve a tagja maradni. Amennyiben pedig a munkavállalási preferenciáidat, készségeidre, képességeidre vonatkozó adatokat nem adod meg, akkor nem tudjuk azt biztosítani, hogy a számodra leginkább ideális munkalehetőségeket ajánlhassuk fel.

Jogszabályi kötelezettség

Az iskolaszövetkezeti tagságot érintően azonban számos (pl. adó és társadalombiztosítási jogszabályok által előírt) jogszabályi kötelezettségünk is van, amelyek teljesítéséhez személyes adataidat, illetve hozzátartozóid személyes adatait kezelnünk kell. E jogszabályi kötelezettségek teljesítése keretében a személyes adataidat, illetve hozzátartozóid személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük.

Így például

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:355.§-a írja elő a tagnyilvántartás vezetési kötelezettséget és az abban kötelezően rögzítendő személyes adatokat(név, lakcím, részjegy összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja);

- szintén a Polgári Törvénykönyv 2:12.§ (1) bekezdése írja elő, hogy a 18 éven aluli személyek szerződéses nyilatkozatának érvényességéhez szülői hozzájáruló nyilatkozatra van szükség, ezért a szüleidnek az általuk adott hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetett személyes adatait e jogszabályi előírás alapján kezeljük;

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 1. sz. mellékletének 14. pontja szerint az iskolaszövetkezet köteles a diákmunka szerződés (azaz a külső szolgáltatásra vonatkozó megállapodás) megkötésének a napján az állami adóhatóságnak (NAV) bejelenteni a szövetkezet adószámát, a munkát vállaló diák adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), diákigazolványának a számát. Az iskolaszövetkezet köteles továbbá a tagsági jogviszony megszűnésének a napját is a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni a NAV-nak.

- ha adókedvezményt kívánsz igénybe venni, a jogosultsági feltételeket az adózási jogszabályok határozzák meg, ezek alapján állította össze a NAV is a vonatkozó adatalapjait, amelyeken az igénybevételhez szükséges feltételekről kell nyilatkoznod és ennek keretében az adatlap szerint hozzátartozóidnak az adatait megadnod.

- munkabaleset esetére a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény írja elő a foglalkoztatók kötelező teendőit (kivizsgálás, dokumentálás stb.).

Hozzájárulás

Annak érdekében, hogy a Pannon-Work által kötött, a tagokra is kiterjedő balesetbiztosítás a tagot ért sérülés, baleset esetén térítést teljesítsen, a balesetbiztosító számára be kell jelentenünk a sérülést és a biztosító rendelkezésére kell bocsátanunk az orvosi dokumentációt is. Az ehhez kapcsolatos adatkezelésre a Pannon-Work részéről az érintett tag hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kerül sor. Hozzájárulás megadása hiányában a balesetbiztosítótól térítés nem igényelhető.

18 éven aluli tagjaink jogosultak kérni, hogy a részükre a tagsági jogviszony alapján járó kifizetéseket törvényes képviselőjük bankszámlájára teljesítsük. Az érintett törvényes képviselő személyes adatait az általa adott önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kezeljük.

Az adatkezelés időtartama

Az előregisztráció során megadott személyes adataidat az érintett iskolai félév / szemeszterlezárását követően töröljük, ha ezen időszak alatt az iskolaszövetkezetbe történő belépés nem történik meg.

Valamely meghirdetett diákmunkánkra történő jelentkezéssorán megadott személyes adataidat töröljük, ha a jelentkezésedet az iskolaszövetkezetbe történő belépéssel nem véglegesíted, vagy ha már tag vagy, akkor az egyedi szerződést nem kötöd meg.Az adatok törlésére egyedi munkák esetén az adott keresés lezárását követően kerül sor. Ha a hirdetésben nem konkrét munka, hanem tevékenységi kör került megjelölésre és ahhoz tartozóan folyamatosan van nyitott pozíciónk, akkor a jelentkezésedet (egyedi szerződéskötés hiányában) az érintett iskolai félév / szemeszter lezárását követően töröljük.

Ha már tag vagy, az iskolaszövetkezeti tagsággal kapcsolatos adataidat alapvetően a tagsági jogviszonyod megszűnését követő 5 év elteltével töröljük. Szintén az 5 éves elévülési időig őrizzük meg a balesetbiztosítás érvényesítése keretében kezelt személyes adataidat is.

Bizonyos adataidat azonban még ekkor sem törölhetjük, mert azadózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény értelmében az adózást alátámasztó okiratokat az adójogi elévülési idő végéig (azaz az adóbevallás évét követő 5. év végéig) meg kell őriznünk.E szabály alapján kell az adózási elévülési idő alatt megőriznünk például a számodra történt kifizetésekkel kapcsolatos iratokat (belépési, kilépési adatlap, jelenléti ív, bérszámfejtési adatlapok, NAV adatlapok, külső szolgáltatásra irányuló megállapodás stb.). Ezen iratokat az adójogi elévülési idő leteltét követően semmisítjük meg.

A törvényes képviselő bankszámlaszámára történő utalások esetén a törvényes képviselő személyes adatainak törlésére szintén 5 éves adójogi elévülési idő leteltével kerül sor.

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat a Pannon-Work Iskolaszövetkezet és a Pannon-Work vállalkozáscsoporttagjai, valaminta Pannon-Work vállalkozáscsoport adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Diákmunka végzése esetén (ún. külső szolgáltatásban részvétel esetén) személyazonosításhoz szükséges adataidat (név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely), kapcsolattartási adataidat (név, telefonszám, e-mail cím), TAJ számodat és a munkavégzés szempontjából szükséges egyéb adataidat (pl. önéletrajz, képzettség, végzettség, érdeklődés) a diákmunka teljesítése céljából a veled és partnerünkkel kötött megállapodás alapján átadjuk a szolgáltatást fogadó partnerünk részére, azaz annak, akinél a diákmunkát végzed. Amennyiben a diákmunkát elvállalod, partnerünk kérésére részére bemutatjuk a veled megkötött megállapodást is annak érdekében, hogy a foglalkoztatás jogszerűségét igazoljuk számára.

Ha munkavégzés közben baleset ér, az ezzel kapcsolatos kivizsgálást, adminisztrációs teendőket az a partnerünk végzi, akinél a munkát végezted. 3 napon túlimunkaképtelenség esetén a baleseti dokumentációból kap 1-1 példányt a munkavédelmi hatóság, az iskolaszövetkezet, és egy példány a partnernél is rendelkezésre áll.

Amennyiben a baleset kapcsán a Pannon-Work által biztosított balesetbiztosítást is igénybe veszed, a biztosító részére átadjuk a káresemény elbírálásához szükséges dokumentációt (belépési nyilatkozat, tagsági keret-megállapodás, Megállapodás (a balesettel érintett munkára vonatkozóan), munkaidő-nyilvántartás – ha a Megállapodás nem tartalmazza -, a sérülés ellátásának orvosi dokumentációja, amely releváns a biztosítási esemény elbírálásához, rendőrhatóság balesetet érintő helyszíni és egyéb ellenőrzésének jegyzőkönyvei). A Pannon-Work balesetbiztosítója a Generali Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

A tagnyilvántartás a Ptk. 3:355. §-a alapján korlátozottan nyilvános. A tagnyilvántartásba bárki, azaz nem csak a tagok, hanem kívülálló személyek is betekinthetnek, ha érdekeltségüket igazolják. Például, ha a belépést tervező új tag egy korábbi tag pozícióját kívánja átvenni, akkor érdekelt lehet annak ellenőrzésében, hogy az adott tagot milyen adatokkal tartják nyilván a szövetkezet tagnyilvántartásában.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

név: EDUTAX Kft.

székhely: 9027 Győr, Budai út 5/a

elérhetőség: www.edutax.hu

Tevékenység: bérszámfejtés, marketing tevékenység, Diákbér szoftver üzemeltetése

név: SMIDEK Kft.

székhely: 9028 Győr, Pattantyús u. 4/a. tetőtér 2.

Tevékenység: SMS szolgáltatás, SMS szerver üzemeltetés

A Pannon-Work és a vállalkozáscsoport tagjai fenntartják a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjanak be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjákaz érintetteket.

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai minőségirányítási rendszert is működtetnek (ISO 9001). A tanúsítást a Pannon-Work Zrt.,a Pannon-Work Iskolaszövetkezet, a Meló-Club Munkaszervező Szociális Szövetkezet, a Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet és a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet részéreaz EMT Zrt. (2040 Budaörs, Muskátli utca 3.), míg a Gamax Kft. részére a Magyar Szabványügyi Testület (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) végzi. Ennek keretében az EMT Zrt., illetve a Magyar Szabványügyi Testület képviseletében eljáró személyek jogosultak az általuk vizsgált cég azon irataiba, rendszereibe betekinteni, amelyek a tanúsítás szempontjából indokoltak. Saját céljaikra a tanúsító cégek az adatokat nem használják fel, azokat kizárólag a Pannon-Work adott tagjának minőségtanúsítása céljából jogosultak megismerni.

A megadott személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

A tagokkal szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatokat az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

IV. Adatbiztonság

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjaikötelezettséget vállalnak arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszik. Ennek keretében elfogadják és kialakítják, rendszeresen felülvizsgálják mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általuk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodnak arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. A Pannon-Work felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A Pannon-Work mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. Jogok

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (pl. törvényes képviselő bankszámlaszámának megadása, biztosítási káresemény bejelentése), a hozzájárulást megadó érintett személy jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személy személyes adatait nem kezeljük tovább, azt töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga : AzI. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhetszarról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, további felvilágosítást kérhetszaz alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az általunk kezelt személyes adataid, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt a rendelkezésedre bocsátjuk a személyes adataid általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog : Ha észleled, hogy valamely személyes adatodat hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közöld velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) : Kérheted személyes adataidnak a törlését. Az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;

b) az adatok kezelése jogellenes;

c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során kérheted az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de az adatok törlését ellenzed, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez hozzájárulsz vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról előzetesen tájékoztatunk.

Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben személyes adataidat elektronikus úton (hozzájárulás vagy szerződés jogalapján) kezeljük, igényelheted, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át Neked vagy az általad kijelölt másik személy részére.

VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogaid érvényesítése esetén megkeresésed lehetőség szerint írásban küldd meg részünkre az adatvedelem@pannonwork.hu e-mail címre vagy postai levélben a Pannon-Work Iskolaszövetkezet9027 Győr, Budai út 5/a alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adataidat és levelezési címedet is szíveskedj megadni. Amennyiben a személyazonossággal kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk további azonosító adatokat kérni.

A kérelmet 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Kérésedretájékoztatunk arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VIII. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adataid jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Neked vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Te, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben a személyiségi jogaid sértenénk, sérelemdíjat érvényesíthetsz.

Tájékoztatunk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár a Te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származik.

IX. Igényérvényesítés módja

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy személyes adataid kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételed, illetve igényed először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közöld annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Tájékoztatunk, hogy adatvédelmi tisztviselőhöz is fordulhatsz, a Pannon-Work vállalkozáscsoport esetében: Torma Beáta e-mail címe: adatvedelem@pannonwork.hu

2. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatunk, hogy igényed bíróság előtt is jogosult vagy érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

3. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

honlap: http://naih.hu

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Budapest, 2020. 02.21.

Pannon-Work Iskolaszövetkezet

(Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai)

adatkezelők