2024.02.05. PW Diákoldal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a Pannon-Work Iskolaszövetkezet a www.diakmunka.pannonwork.hu címen elérhető weboldala és üzleti tevékenysége során a diákok, üzleti partnerek, megrendelők, illetve a Pannon-Work Iskolaszövetkezet szolgáltatásai iránt érdeklődők személyes adatait miként kezeli.

I. AZ ADATKEZELŐ

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője elsődlegesen a Pannon-Work Iskolaszövetkezet (székhely: 9027 Győr, Budai u. 5/a., cégjegyzékszám: 08-02-001732, adószám: 13577634-2-08).

Mivel azonban a Pannon-Work vállalkozáscsoport mindenkori tagjai közösen üzemeltetik a honlapot, ügyfélszolgálati irodákat, részben közös infrastruktúrát használnak, és a Pannon-Work csoport tagjai egymást segítve, kiegészítve látják el tevékenységüket, ezért a Pannon-Work Iskolaszövetkezettel együtt adatkezelőként felelnek továbbá a Pannon-Work vállalkozáscsoport mindenkori tagjai is, mint közös adatkezelők.

A Pannon-Work vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Pannon-Work ) jelenlegi tagjai:

Pannon-Work Zrt. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.2. em 18., cégjegyzékszám: 01-10-046800)

HUNAM Personnel Solutions Kft.(székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D. ép. 2. em. 18., cégjegyzékszám: 01-09-992573)

Pannon-Work Iskolaszövetkezet(székhely: 9027 Győr, Budai u. 5/a., cégjegyzékszám: 08-02-001732)

Pannon Student Iskolaszövetkezet(székhely: 9027 Győr, Budai u. 5/a., cégjegyzékszám: 08-02-001680)

Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet(székhely: 9165Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-02-001820)

MELÓ-CLUB Munkaszervező Szociális Szövetkezet(székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 15., cégjegyzékszám: 13-02-051469)

Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet(székhely: 9165Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-02-001839)

Gamax Kft.(székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18, cégjegyzékszám: 01-09-067822)

Pannon-Work Diákmunkaszervező Kft.(székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-182412)

Telekontakt Marketing Kft. (székhely: 9165Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-09-016328)

Arrabona-Work Kft. (székhely: 9165Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-09-030073)

PARISATIS Magyarország Kft.(székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-200776)

GamaxMédia Kft.(székhely: 9165Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-09-031233)

Pannon-Work Future kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete (székhely: 9165Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-02-001860

Segéd-Erő Szociális Szövetkezet(székhely: 9165Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-02-001861)

Humán Labor Quality Kft. (székhely: 9165 Cakóháza, Fő utca 41., cégjegyzékszám: 08-09-034459)

Közös elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D

e-mail postafiók: adatvedelem@pannonwork.hu

telefon: +36 1 381 1048

weboldal és adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.pannonwork.hu , www.allas.pannonwork.hu, www.diakmunka.pannonwork.hu , www.pannonworksilver.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Torma Beáta

postai levelezési cím: 9027 Győr Budai u. 5/a.

e-mail postafiók: adatvedelem@pannonwork.hu

telefon: +36 96 508000


Közös adatkezelői megállapodás lényege

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai között létrejött megállapodás alapján a Pannon-Work Zrt. gondoskodik azon adatkezeléseket érintő tájékoztatásokról, megkeresések megválaszolásáról, amelyek külön egyik taghoz sem köthetőek, míg a Pannon-Work Iskolaszövetkezet gondoskodik az iskolaszövetkezetek és a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet gondoskodik a közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásaival, üzleti tevékenységével kapcsolatos adatkezelést érintő tájékoztatásról és az érintetti jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról.

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezeléseket érintően kérdésével bármikor fordulhat hozzánk a fenti központi elérhetőségeinket.

II. ADATKEZELÉSEINK

1. ISKOLASZÖVETKEZET WEBOLDALÁN PROFIL LÉTREHOZÁSA, HASZNÁLATA

ADATKEZELÉS CÉLJA

A weboldal egyes funkció (pl. állásra jelentkezés) kizárólag regisztrált felhasználók részére elérhetők. Profil hiányában az azon keresztül elérhető funkciók, szolgáltatások használatát nem tudjuk biztosítani.

A regisztráció célja, hogy a diákmunkák iránt érdeklődő diákok, illetve az iskolaszövetkezet tagjai létrehozhassák személyes profiljukat, regisztrálják a későbbi belépéshez szükséges adatait. A regisztrációval létrehozott profil célja pedig a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, egyes funkcióik biztosítása (így pl. korábban rögzített személyes adatok módosítása, állásra történő jelentkezés elküldése, lakóhely / iskola helye szerinti állásajánlatok megjelenítése stb.).

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció során kötelező adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, adatkezelési hozzájárulás, nyilatkozat 16. életév betöltéséről

Profil használata során opcionális adatok:profilkép, karriercél, önéletrajz, telefonszám

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A regisztráció és a profil használata során megadott személyes adatokat a regisztráló személy önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeljük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) Hozzájárulás hiányában a profil nem jön létre, annak funkciót a regisztráló személy nem tudja igénybe venni.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció elküldését követően küldünk egy visszaigazoló e-mailt a regisztráció során megadott e-mail címre. A regisztráció az e-mailben található linkre kattintással erősíthető meg. Amennyiben az e-mail kiküldését követő 24 órán belül a regisztráció nem kerül megerősítésre, akkor a regisztráció során megadott személyes adatokat töröljük. Ezt követően a regisztrációt megerősítő link inaktívvá válik. A regisztrációt a regisztrációs űrlap ismételt kitöltésével lehet ismét kezdeményezni.

A profil kapcsán kezelt személyes adatokat töröljük adatbázisunkból, ha

 • a regisztrált személy az adatok törlését kéri;
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja;
 • profilját törli;
 • profiljába az utolsó bejelentkezését követő 2 év eltelt;
 • a profil üzemeltetését beszüntetjük.

2. DIÁKMUNKÁRA JELENTKEZÉS, ISKOLASZÖVETKEZETI TAGSÁG

A weboldalon keresztül diákmunkára jelentkezés regisztrált felhasználók számára elérhető.

A diákmunkára jelentkezés, diákmunka ellátása, iskolaszövetkezeti tagság kapcsán megvalósított adatkezelés részleteit külön adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely itt érhető el.

3. RENDEZVÉNYEINK SORÁN KITÖLTHETŐ TESZTEK, FELMÉRÉSEK

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Meghatározott rendezvényeinken a résztvevők részére teszt kitöltési lehetőséget is biztosítunk. A tesztekhez kapcsolódó személyes adatkezelés célja az adott teszt szerinti készségek, képességek felmérése, a teszt elvégzése és eredményének a kitöltővel történő közlése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Kezeljük a teszt kérdéseire adott válaszokat és az azokból levont következtetések, valamint a kitöltő személy nevét, telefonszámát és e-mail címét kapcsolattartás és az eredmény közlése céljára, ha a teszt eredményét nem tudjuk vele a helyszínen közölni.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a tesztet kitöltő személy önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Hozzájárulás hiányában a teszt kitöltése nem lehetséges.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Helyszíni kiértékelés és eredményközlés esetén a tesztet és az értékelést átadjuk a kitöltő személynek vagy a rendezvényt követően haladéktalanul megsemmisítjük. Későbbi kiértékelés és eredményközlés esetén a tesztet és értékelést az eredmény kézbesítését vagy személyes közlését követően, de ennek hiányában is legkésőbb a kitöltést követő egy hónap elteltével megsemmisítjük.

4. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉSE

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megrendelőinkkel vagy együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A diákokkal a szövetkezeti tagság, diákmunka végzése kapcsán megkötött megállapodásokra jelen pont nem terjed ki.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A szerződésekhez kapcsolódóan személyes adatkezelésre elsősorban akkor kerül sor, amennyiben szerződő partnerünk (akár megbízói, akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó. E személyek személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése.

A szerződésekhez kapcsolódóan sor kerülhet továbbá a kapcsolattartóként eljáró személyek személyes adatainak kezelésére. Amennyiben a szerződő partnerünk egy cég, kapcsolattartó eljárására rendszerint sor kerül, de magánszemély vagy egyéni vállalkozó szerződő partner esetén is eljárhat helyettük más személy, mint kapcsolattartó. A kapcsolattartók személyes adatai kezelésének a célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala, teljesítése, megszüntetése.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, és szerződő partnerünk természetes személy vagy egyéni vállalkozó, abban az esetben személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén:

· igényelt szolgáltatás, vásárolt termék megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára;

 • megrendelés, szerződéskötés időpontja, státusza;

· szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatos adatok (teljesítési hely, idő, teljesítésigazolás adatai);

· számla adatok (szerződő fél neve és címe, számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, áfa összege, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.);

· fizetési adatok (fizetés napja, összege, módja, átutalás esetén szerződő partner bankszámlaszáma);

· bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja.

Kapcsolattartó eljárása esetén:

· kapcsolattartó személyazonosító adatai, elérhetőségei (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, beosztás, képviselt cég / személy neve);

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Természetes személlyel vagy egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyazonosító és a szerződés tárgya függvényében szükséges személyes adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Ezen adatokat alapvetően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) és (4) bekezdései alapján az Art. 202. §-ban meghatározott adómegállapításhoz való jog elévülési ideje alatt kezeljük (adóbevallás évét követő 5 év), és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.

Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):

· számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím, számlaadatok) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;

· amennyiben megbízónk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát. Az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik.

A kapcsolattartói adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük. Kapcsolattartó változása esetén a korábbi kapcsolattartó adatait a változás átvezetésével egyidejűleg töröljük.

5. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATKEZELÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Amennyiben az érdeklődő személy valamely kérdésével hozzánk fordul (kapcsolatfelvétel), az általa küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott, tudomásunkra jutott személyes adatait a kapcsolattartás, megkeresés megválaszolása érdekében kezeljük.

Jelen pont alá tartozik a tájékozódás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés szerződés előkészítéséhez vagy egy már folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez kapcsolódik, akkor arra a kapcsolattartásra az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

E-mail útján érkező megkeresés esetén:

név, e-mail cím, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult)

Telefonon érkező megkeresés esetén az alábbi adatokat kezeljük:

név, telefonszám, beszélgetés dátuma, időpontja, érdeklődő által megadott személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő az ügyfélszolgálathoz fordult)

Postai úton küldött levél esetén:

feladó neve, címe, levél kézbesítésének dátuma, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintettek jelen pont szerint kezelt személyes adatait a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján az érintett megkeresésének rögzítéséhez és megválaszolásához, abból eredő igények rendezéséhez fűződő jogos érdekünkből kezeljük.


ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

6. HÍRLEVÉL

ADATKEZELÉS CÉLJA

Hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy a regisztráló személy e-mail címére időről időre elektronikus hírlevelet küldjünk. Diákoknak szóló hírleveleinkben aktuális állásajánlatainkról, megbízóink részére szóló hírlevelekben szolgáltatásainkról, akciós ajánlatainkról adunk tájékoztatást, illetve tevékenységünkkel és a szövetkezettel kapcsolatos híreket, eseményeket közlünk (direkt marketing célú adatkezelés).

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

opcionálisan megadható adatok: cégnév, telefonszám

Amennyiben a kötelezően megadandó adatok közül valamely adat megadására a regisztráció során nem kerül sor, úgy a hírlevél feliratkozást nem tudjuk befogadni.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A regisztráló személy önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulás a (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Hozzájárulás hiányában a feliratkozást nem tudjuk fogadni, és így hírleveleinket sem tudjuk megküldeni.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatokat továbbá bármikor töröljük adatbázisunkból, ha

 • az érintett személy ezt kéri vagy
 • az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy
 • a hírlevélről leiratkozik.

A hírlevelünkről bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül le lehet iratkozni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
 • az adatvedelem@pannonwork.hu címre küldött e-mailes nyilatkozat útján;

· postai úton a Pannon-Work Iskolaszövetkezet részére a 9027 Győr, Budai út 5/a címre küldött levélben.

7. COOKIE SZABÁLYZAT

Mi az a cookie, és mi a célja?

A www.diakmunka.pannonwork.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan fájl (kis adatcsomag, betűkből és számokból álló kicsi állomány), amely az oldal megtekintésekor rátelepül az Ön által használt számítástechnikai eszközre (számítógép, okostelefon, tablet, stb.). Ez teszi lehetővé, hogy a weboldal felismerje a felhasználó böngészőjét abból a célból például, hogy megállapítsa, a felhasználó már járt a weboldalon korábban.

A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a felhasználók azonosításában. Ennek segítségével a felhasználók számára kényelmesebb, felhasználóbarátabb szolgáltatást tudunk nyújtani.

A cookiek elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a weboldal megfelelő működését, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

A működéshez szükséges cookie-k különösen:

· hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”)

· terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balancing session cookies”)

· a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”)

A cookiek által gyűjtött adatok tehát alapvetően nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és ezen adatokat csak abban az esetben kapcsoljuk össze egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzunk.

A cookie-k a böngésző memóriájában találhatóak és tipikusan az alábbiakat tartalmazzák:

 • A küldő szerver neve
 • A cookie élettartama
 • Az érték – általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám

A cookie-t küldő weboldal kiszolgálója ezt a számot használja a felhasználó azonosítására, amikor az visszatér vagy oldalról oldalra lépdel. Ezt az értéket csak a küldő szervere tudja olvasni, valamint használni.

Hogy törölheti, tilthatja le a cookiekat?

A cookie-kat Ön képes törölni is saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k letiltását. Lehetőség van az összes cookie tiltására is, de ez jelentősen rontja a webböngészési élményt, ha olyan szolgáltatásokat használ melyek a cookie-t használják.

A cookie-k beállítását a különböző böngészők esetén itt találja:

Böngésző

Cookie beállítása (link)

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Milyen sütiket használunk és azok mire szolgálnak?

PHPSESSID

1 óra

load balancing

em

user email címe

1 nap

authentication

first

első belépés

1 nap

authentication

jobCountAll

rendelkezésre álló állások száma, szűrési beállításokkal

nem jár le, frissül

testreszabás

_ga

látogatottsági adatok

2 év

google analytics main

1P_JAR

1 hónap

google analytics, Targeting/Advertising Cookies

_gcl_au

2 év

google analytics, Targeting/Advertising Cookies

_gcl_aw

2 év

google analytics, Targeting/Advertising Cookies

_gcl_dc

2 év

google analytics, Tracking

AID

2 év

google analytics, Advertising Cookies

ANID

2 év

google analytics, Advertising Cookies

APISID

2 év

google analytics, Performance, Targeting/Advertising Cookies

CGIC

6 hónap

google analytics, Privacy

CONSENT

20 év

google analytics, Performance

DV

session

google analytics, Performance, Advertising Cookies

HSID

IP

2 év

google analytics, Advertising Cookies

NID

6 hónap

google analytics, Advertising Cookies

SAPISID

2 év

google analytics, Advertising Cookies

SEARCH_SAMESITE

google analytics, security

SIDCC

3 hónap

google analytics, Advertising Cookies

SID

2 év

google analytics, Advertising Cookies

SNID

6 hónap

google analytics, Advertising Cookies

SSID

2 év

google analytics, Performance, Advertising Cookies

A weboldallal összefüggésben igénybe vesszük továbbá a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat a mi érdekünkben elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Hirdetéseinket külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett a weboldalon, és ez alapján – személyre szabottan - jelenítik meg a hirdetéseket a felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ ) segítségével. A felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az általunk kezelt személyes adatokat azon munkatársaink jogosultak megismerni, akiknek az a munkaköri feladatai teljesítése érdekében szükséges, valamint a személyes adatokat megismerhetik az általuk ellátott feladattal összefüggésben adatfeldolgozóink és azok munkatársai. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

név: SMIDEK Kft.

székhely: 9028 Győr, Pattantyús u. 4/a. tetőtér 2.

Tevékenység: SMS szolgáltatás, SMS szerver üzemeltetés

Iron Mountain Magyarország Kft.

székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V

elérhetőség: www.ironmountain.hu

Tevékenység: iratmegsemmisítés

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

A személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai minőségirányítási rendszert is működtetnek (ISO 9001) . A tanúsítást a Pannon-Work Zrt.,a Pannon-Work Iskolaszövetkezet, a Meló-Club Munkaszervező Szociális Szövetkezet, a Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet, SegédErő Szociális Szövetkezet, Pannon-Work Future Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet részére az EMT Zrt. (2040 Budaörs, Muskátli utca 3.), míg a Gamax Kft. részére a Magyar Szabványügyi Testület (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) végzi. Ennek keretében az EMT Zrt., illetve a Magyar Szabványügyi Testület képviseletében eljáró személyek jogosultak az általuk vizsgált cég azon irataiba, rendszereibe betekinteni, amelyek a tanúsítás szempontjából indokoltak. Saját céljaikra a tanúsító cégek az adatokat nem használják fel, azokat kizárólag a Pannon-Work adott tagjának minőségtanúsítása céljából jogosultak megismerni.

Amennyiben a Pannon-Work vállalkozáscsoport érintett tagja könyvvizsgálatot vesz igénybe, a könyvvizsgálatot ellátó cég, illetve annak munkatársai jogosultak a vizsgált társaság irataiba történő betekintésre, illetve a könyvvizsgálat érdekében szükséges másolat készítésére, kezelésére.

Pannon-Work adott tagja

Könyvvizsgáló cég

Pannon-Work Zrt.

HUNAM Personnel Solutions Kft.

Pannon-Work Iskolaszövetkezet

MELÓ-CLUB Munkaszervező Szociális Szövetkezet

Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet

SegédErő Szociális Szövetkezet

Telekontakt Kft.

Arrabona Work Kft.

GamaxMédia Kft.

Pannónia Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-9027 Győr, Budai utca 5/a.)

Gamax Kft.

"EXPERT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-2500 Esztergom, Révész Béla utca 7.

IV. ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. JOGOK

Hozzájárulás visszavonása: A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható az I. pontban megjelölt elérhetőségeinken. A regisztrációs és profiladatok kezeléséhez adott hozzájárulás a profil törlésével vagy az egyes profiladatok törlésével is megvalósítható. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga:Az I. pontban megadott elérhetőségeinken az érintett bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az érintett rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor kérheti személyes adatainak a helyesbítését, kiegészítését.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):Adatai törlését kérheti tőlünk az I. pontban megadott elérhetőségeinken vagy profiladatai kapcsán azokat a profiljában Ön is törölheti, illetve a teljes profilját is törölheti.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

a. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;

b. az adatok kezelése jogellenes;

c. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (I) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát (II) az adatkezelés jogellenes, de az érintett az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (III) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (IV) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez az érintett hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az érintett személyt.

Tiltakozáshoz való jog: jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett személy tiltakozhat az áltaunk folytatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés rá nézve sérelmes. Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha az érintettel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

Adathordozhatósághoz való jog: Szerződéses jogalapon vagy hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén az érintett személy igényelheti, hogy az általa a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk a részére vagy az általa kijelölt másik személy részére.

VII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogaid érvényesítése esetén megkeresésed lehetőség szerint írásban küldd meg részünkre az I. bekezdésben feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adataidat és levelezési címedet is szíveskedj megadni. Amennyiben a személyazonosságoddal kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Tőled további azonosító adatokat kérni.

A kérelmet 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az kérésedre tájékoztatunk arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

d

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adataid jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Neked, vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Te, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben a személyiségi jogaid sértenénk, jogosult vagy sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatunk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár a Te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származik.

IX. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy személyes adataid kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételed, illetve igényed először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közöld annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Tájékoztatunk, hogy adatvédelmi tisztviselőhöz is fordulhatsz, a Pannon-Work vállalkozáscsoport esetében: Torma Beáta e-mail címe: adatvedelem@pannonwork.hu

2. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatunk, hogy igényed bíróság előtt is jogosult vagy érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

3. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

honlap: http://naih.hu

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Budapest, 2024. 02.05.

Pannon-Work Iskolaszövetkezet

(Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai)

adatkezelők